Yealink SIP-T23G Yealink Business Professional Class Gigabit IP-PHONE

หมวดหมู่สินค้า: Yealink
รหัส : Yealink SIP-T23G
Yealink SIP-T23G Yealink Business Professional Class Gigabit IP-PHONE Yealink SIP-T23G มี interface ที่ใช้งานง่าย ตอบสนองต่อทุกรูปแบบของการทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีเสียงระบบ HD จาก Yealink จะช่วยให้ระบบการสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี้ จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาระบบการทำงานได้ รวมทั้งเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานสำหรับองค์กรทุกระดับ
ราคา 2,650บาท

20 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 1558 ผู้ชม

Yealink SIP-T23G มี interface ที่ใช้งานง่าย ตอบสนองต่อทุกรูปแบบของการทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีเสียงระบบ HD จาก Yealink จะช่วยให้ระบบการสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี้ จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาระบบการทำงานได้ รวมทั้งเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานสำหรับองค์กรทุกระดับ

 

 

 

 

 
Engine by shopup.com