เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  IP PBX with T1/E1/J1;2FXS&FXO with Lifeline ; 2 LAN 10/100/1000M ; 200 Concurrent call , 200 Sip trunk
  78,370บาท  78,370บาท

  08 เมษายน 2567

  2925

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  UCM6510 HIGH AVAILABILITY CONTROLLER ใช้สาหรับการทา HA อุปกรณ์ UCM6510 เท่านั้น
  19,220บาท  19,220บาท

  08 เมษายน 2567

  2437

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  IP PBX with 2FXO+2FXS 3 LAN&WAN GigE ; 50 Sip Trunk75 Concurrent call with 500 users; (Cloud Manage )LCD touch , 1*USB 2.0, 1*USB 3.0, 1*SD card inter
  22,060บาท  22,060บาท

  08 เมษายน 2567

  3521

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  PBX with 2FXO+2FXS 3 LAN&WAN GigE ;150 Concurrent call with 1,000 users; LCD touch screen , 3 VDO Room 20 Parties
  26,300บาท  26,300บาท

  08 เมษายน 2567

  295

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  IP PBX with 4FXO+4FXS 3 LAN&WAN GigE ; 300 Concurrent call with 2,000 users; LCD touch screen 4 VDO Room 40 Parties 200 Sip Trunk.
  58,100บาท  58,100บาท

  08 เมษายน 2567

  1340

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  IP PBX with 8FXO+8FXS 3 LAN&WAN GigE ; 450 Concurrent call with 3,000 users; LCD touch screen 8 VDO Room 60 Parties
  78,600บาท  78,600บาท

  08 เมษายน 2567

  1412