เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  4FXO+2FXS ; 2 LAN 10/100/1000M ; 45 Concurrent call and 3 conference bridge 25 IP participates
  20,212บาท  20,212บาท

  06 พฤศจิกายน 2564

  2066

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  8FXO+2FXS ; 1 LAN 10/100/1000M ; 100 Concurrent call and 6 conference bridge 32 IP participates
  34,497บาท  34,497บาท

  06 พฤศจิกายน 2564

  1498

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  T1/E1/J1;2FXS&FXO with Lifeline ; 2 LAN 10/100/1000M ;200 Concurrent call and 64 conference
  69,480บาท  69,480บาท

  06 พฤศจิกายน 2564

  1194

 • 16,423บาท  16,423บาท

  06 พฤศจิกายน 2564

  842

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  PBX with 4FXO+4FXS 3 LAN&WAN GigE ; 350 Concurrent call with 2,500 users; LCD touch screen
  49,559บาท  49,559บาท

  06 พฤศจิกายน 2564

  211

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  PBX with 2FXO+2FXS 3 LAN&WAN GigE ; 200 Concurrent call with 1,000 users; LCD touch screen
  23,322บาท  23,322บาท

  06 พฤศจิกายน 2564

  371

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  PBX with 8FXO+8FXS 3 LAN&WAN GigE ; 500 Concurrent call with 5,000 users; LCD touch screen
  67,051บาท  67,051บาท

  06 พฤศจิกายน 2564

  183

 

 
 ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***
 
 
 
 
 
Engine by shopup.com