เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  20 Users Extensions 10 Concurrent Calls Up to 4 FXS/FXO/BRI Ports (Option) Up to 1 GSM/3G/4G Channel (Option) 20 VoIP Trunks
  14,800บาท  14,800บาท

  14 มีนาคม 2565

  629

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  50 Users Extensions 25 Concurrent Calls Up to 8 FXS/FXO/BRI Ports (Option) Up to 4 GSM/3G/4G Channel (Option) 50 VoIP Trunks
  27,340บาท  27,340บาท

  14 มีนาคม 2565

  1283

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  100 Users Extensions (expandable to 200) 30 Concurrent Calls (expandable to 60) 50 VoIP Trunks Up to 16 FXS/FXO/BRI Ports (Option) Up to 6 GSM/CDM
  33,740บาท  33,740บาท

  14 มีนาคม 2565

  1018

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  300 Users Extensions (expandable to 500) 60 Concurrent Calls (expandable to 120) Up to 24 FXS/FXO/BRI Ports (Option) Up to 6 GSM/CDMA/3G/4G Channel
  62,500บาท  62,500บาท

  14 มีนาคม 2565

  1027

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP PBX
  8 VoIP Users 8 Concurrent Calls Up to 12 FXS Ports Up to 4 FXO/BRI Ports Up to 2 GSM/3G/4G Channels
  14,900บาท  14,900บาท

  14 มีนาคม 2565

  816

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP GSM Gateway
  8,200บาท  8,200บาท

  12 ธันวาคม 2564

  518

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP GSM Gateway
  17,000บาท  17,000บาท

  12 ธันวาคม 2564

  454

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP GSM Gateway
  28,000บาท  28,000บาท

  12 ธันวาคม 2564

  577

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP GSM Gateway
  53,000บาท  53,000บาท

  12 ธันวาคม 2564

  407

 • หมวดหมู่สินค้า : VoIP GSM Gateway
  101,000บาท  101,000บาท

  12 ธันวาคม 2564

  476

 • หมวดหมู่สินค้า : E1/T1/PRI Gateway
  41,650บาท  41,650บาท

  03 พฤษภาคม 2565

  677

 • หมวดหมู่สินค้า : E1/T1/PRI Gateway
  62,965บาท  62,965บาท

  03 พฤษภาคม 2565

  374

 
ช่องทางการสั่งซื้อขอใบเสนอราคาสินค้า