เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  4FXO+2FXS ; 2 LAN 10/100/1000M ; 45 Concurrent call and 3 conference bridge 25 IP participates
  0บาท  ปรับราคาสินค้าใหม่ 11/11/2565

  10 พฤศจิกายน 2565

  2922

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  8FXO+2FXS ; 1 LAN 10/100/1000M ; 100 Concurrent call and 6 conference bridge 32 IP participates
  0บาท  ปรับราคาสินค้าใหม่ 11/11/2565

  10 พฤศจิกายน 2565

  2151

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  T1/E1/J1;2FXS&FXO with Lifeline ; 2 LAN 10/100/1000M ;200 Concurrent call and 64 conference
  78,370บาท  78,370บาท

  10 พฤศจิกายน 2565

  1781

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  UCM6510 HIGH AVAILABILITY CONTROLLER ใช้สาหรับการทา HA อุปกรณ์ UCM6510 เท่านั้น
  19,220บาท  19,220บาท

  10 พฤศจิกายน 2565

  1315

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  PBX with 2FXO+2FXS 3 LAN&WAN GigE ; 200 Concurrent call with 1,000 users; LCD touch screen
  26,300บาท  26,300บาท

  10 พฤศจิกายน 2565

  1543

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  PBX with 4FXO+4FXS 3 LAN&WAN GigE ; 350 Concurrent call with 2,500 users; LCD touch screen
  58,100บาท  58,100บาท

  10 พฤศจิกายน 2565

  724

 • หมวดหมู่สินค้า : Grandstream IP PBX
  PBX with 8FXO+8FXS 3 LAN&WAN GigE ; 500 Concurrent call with 5,000 users; LCD touch screen
  78,600บาท  78,600บาท

  10 พฤศจิกายน 2565

  777

 
ช่องทางการสั่งซื้อขอใบเสนอราคาสินค้า